Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àmbits temàtics  > Persones amb dependència
 

Persones amb dependència

La protecció de les persones en situació de dependència, un col·lectiu de població cada cop més important a causa dels canvis demogràfics i socials, s'ha convertit en un repte ineludible per als poders públics, i el desenvolupament de polítiques per a la promoció de l'autonomia personal ha esdevingut una de les prioritats en matèria de política social tant a Catalunya com a la resta d'Europa.

 

En aquest sentit, l'entrada en vigor, el 2007, de la llei estatal coneguda popularment com Llei de la dependència va dotar el Sistema públic de serveis socials del marc normatiu necessari per regular l'atenció i les prestacions a les persones amb dependència.

 

El Departament de Benestar Social i Família us vol posar a l'abast informació i recursos que responguin a tots els dubtes en relació amb les situacions de dependència tant de ciutadans i ciutadanes com de cuidadors i cuidadores o de professionals del sector, així com donar a conèixer les actuacions que duu a terme en aquest àmbit.

 
Definició del concepte de dependència, els graus que l'estableixen i informació sobre el procés de reconeixement oficial de la situació de dependència: documentació necessària, valoració i resolució, revisió de la resolució, el Programa individual d'atenció (PIA) i impresos de sol·licitud.
Recull trimestral amb l'històric i l'evolució del seguiment de la Llei 39/2006.
Resum de les prestacions econòmiques i de serveis socials a les quals dóna dret el reconeixement oficial del grau de dependència, i respostes a les preguntes més freqüents.
Punts i telèfons d'informació i orientació a l'abast de les persones interessades a obtenir informació complementària sobre qualsevol qüestió relacionada amb la dependència.
La Cartera de serveis socials inclou tot un seguit de serveis destinats a promoure l'autonomia personal i a millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència.
Els infants menors de tres anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies també poden accedir als ajuts i serveis que preveu la Llei de la dependència, així com a un servei específic d'atenció precoç.
Definició del concepte de persona cuidadora no professional i explicació dels ajuts, serveis i programes de formació adreçats a aquest col·lectiu de tasca valuosa però poc valorada socialment.
Llistat de recursos que ofereix el Departament de Benestar Social i Família per millorar la qualitat de l'exercici professional de les persones que treballen en l'àmbit d'atenció a la dependència.
Accés a les publicacions de temàtica relacionada amb l'àmbit de la dependència.
Formulari de contacte, adreces, horaris i telèfons.